Návrh oplotenia
 

Ako si navrhnúť výplne otvorov oplotenia – brány, bránky, plotové dielce!

Postup k návrhu oplotenia


1.) v prvom momente sa musí majiteľ pozemku rozhodnúť, či chce mať svoj pozemok:
 
• úplne uzavretý, v tom prípade sú plastové profily ukladané bez medzier tesne vedľa seba, zvysle alebo vodorovne
 
• otvorený do okolia (plotové diely s medzerami – treba si zvoliť šírku medzier), profily ukladané zvysle alebo vodorovne
 
• polootvoréný (vytvorený pomocou profilu šikmý 75x15 ukladaný zvysle, ktorý z čela vytvára dojem nepriehľadného plotu a z jedného bočného pohľadu sú viditeľné centimetrové medzery, alebo profily ukladane voodorovne, kde medzera smeruje k zemi.)
 

2.) ďalším krokom by mal byť výber plastového profilu (vhodné profily pre plotové diely s prierezmi (šírka x hrúbka): 100x10, 100x20, 70x20, 70x15, šikmý 75x15, 150x15, 150x20, prídavná lišta 150x12 - poznámka: prierezy uvádzané v milimetroch)
 
3.) zákazník si môže zvoliť nosnú konštrukciu plotových dielov:
 
• celoplastovú (nosnú konštrukciu tvoria plastové nosníky – hranol 75x40; vzdialenosť medzi stĺpmi max. 2,4 m)
 
• oceľovú konštrukciu (nosnú časť tvorí oceľový nosník), ďalšou z možností je kombinácia týchto dvoch (nosná časť je oceľová s kompaktným vyberateľným plastovým dielcom)
 
4.) horné ukončenie plotových dielov je na výbere a predstave zákazníka – najbežnejšími spôsobmi sú:
• rovné ukončenie plotových dielov
•celkový oblúk
•oblúčik na jednotlivých latkách
•iné

5.) brány a bránky sú súčasťou oplotenia a mali by byť taktiež zahrnuté do celkového riešenia plotu.
 
Brány môžu byť:
• posuvné – na kolieskach/ samonosné
• krídlové – jedno-/ dvoj-krídlové
 
systém otvárania:
• ručné otváranie
•otváranie na elektrický pohon (motory značky NICE, ROBO)
about me