Plastové obklady

Spoločnosť Plastwood dodáva a montuje moderný systém plnoplastového obkladu na obloženie fasád, podhľadov a stropov. Vysoká obolnosť voči poškodeniu a poveternostným podmienkam, jednoduchá montáž pero-drážka ho predurčujú na široké využitie. Okrem základného obkladového profilu systém pozostáva z koncového profilu, vnútorného rohového profilu, vonkajšieho rohového profilu, priebežného profilu a rohového profilu fabion.

  • 1
  • 2
  • 3